Noe av de innsamlingene vi gjennomfører i løpet av året

  • Salg av Lionskalender i november og desember, pengene som kommer inn går uavkortet til lokale veldedige formål.

 

  • Tulipansalg i februar, pengene herfra går til forebyggende aktiviteter MOT RUS rettet mot barn og unge 

 

  • Loddsalg i perioden mai - juli der trekningen foregår med et ande løp i Brumunda midt i august i forbindelse med Dala-marten.             Pengene som kommer inn går uavkortet til lokale veldedige formål.

Eksempel på midler gitt av Brumunddal Lions Club er lekeapparater i Broparken, se illustrasjon nedenfor.

 

                                                                    

Ingen innsamlinger tilgjengelig