Vi er en åpen humanitær organisasjon med frivillige som jobber for å yte en felles innsats for vanskeligstilte enkeltmennesker og grupper i lokalsamfunnet, primært barn og unge. Vårt motto er: Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.

Ta kontakt med en i styret ( trykk på menypunktet kontakt)  eller kontakt en du vet er medlem om du ønsker mer info. Hos oss er alle velkommen 

Eller klikk på lenken under for mer info.